Burmistrz Miasta i Gminy Zbigniew Janeczek czyni starania o utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Piwnicznej-Zdroju w roku szkolnym 2018/2019. Do utworzenia szkoły niezbędne jest złożenie  deklaracji o uczestnictwie w przyszłym kształceniu muzycznym. Deklaracje do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury , w sekretariatach szkolnych lub na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej  - Zdroju. Termin składania deklaracji : do końca stycznia 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju

KB PROJEKT

Imprezy - Ogłoszenia - Wydarzenia

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Ogłoszenia i Reklamy